Warunki przystąpienia do Programu Ochrony Zasobów Genetycznych – Druk Oświadczenia o dobrostanie

Przypominamy, że do dnia 31.01.2023 przyjmujemy chętne osoby, które chcą rozpocząć uczestnictwo w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych Koni w celu złożenia wniosku do Instytutu. Prosimy o zapoznanie się z warunkami przystąpienia.

Więcej informacji

Aby otrzymać wykaz klaczy hodowca zobligowany jest do dostarczenia:

1.Paszportów i licencji klaczy
2.Świadectw pokryć z 2022 roku
3.Oświadczenia o dobrostanie koni


 
 
Skip to content