Programy ochrony ras

Koordynatorzy oraz osoby właściwe do kontaktu w ramach programów ochrony zasobów genetycznych koni (Instytut Zootechniki PIB, Zakład Hodowli Koni, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice):

Rasy: konik polski, koń huculski, koń małopolski, koń wielkopolski, koń śląski:

dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona
tel. 666 081 209
e-mail: iwona.wrona@iz.edu.pl

mgr inż. Lucyna Bobak
tel. 666 081 322
e-mail: lucyna.bobak@iz.edu.pl

Rasy: koń zimnokrwisty w typie sokólskim, koń zimnokrwisty w typie sztumskim:

dr inż. Grażyna Polak
tel. 666 081 277
e-mail: grazyna.polak@iz.edu.pl

Joanna Wójtowicz
tel. 666 081 311
e-mail: joanna.wojtowicz@iz.edu.pl

Skip to content