Deklaracja Członkowska

Deklaracja członkowska do edycji (w formacie Word) – Pobierz deklarację

Deklaracja członkowska w formacie pdf – Pobierz deklarację

Wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską należy dostarczyć do biura LZHK w Lublinie (osobiście, przesłać pocztą, e-mailem).

Skip to content