Formularze do pobrania

» Deklaracja członkowska (LZHK) Pobierz deklarację

» Zgłoszenie konia z zagranicznym dokumentem do rejestru Pobierz formularz
» Zgłoszenie zmiany właściciela koniowatego
Instrukcja wypełniania
Pobierz formularz
» Umowa kupna-sprzedaży koniowatego (wzór) Pobierz umowę
» Wniosek o wydanie zaświadczenia do ARiMR Pobierz wniosek w pdf
Pobierz wniosek w Word
» Wniosek o wpis konia do księgi (wniosek o licencję) Pobierz wniosek
» Wniosek o wydanie duplikatu paszportu Pobierz wniosek
» Wniosek o wydanie duplikatu licencji lub świadectwa pokrycia Pobierz wniosek
» Wniosek o elektroniczną identyfikację koniowatego (wszczepienie transpondera – czipowanie) Pobierz wniosek
» Zaświadczenie o odstępstwie od statusu konia jako nieprzeznaczonego do uboju Pobierz zaświadczenie
» Wniosek o zmianę nazwy konia Pobierz wniosek
» Zgłoszenie padnięcia konia Pobierz formularz

» Instrukcja pobrania krwi lub włosia Pobierz instrukcję
» Instrukcja pobrania włosia Pobierz instrukcję

» Umowa z Hodowcą Pobierz umowę
» Oświadczenie Hodowcy w sprawie przetwarzania danych osobowych Pobierz oświadczenie
» Oświadczenie Hodowcy o wielkości gospodarstwa (MSP) Pobierz oświadczenie

Dotacje – Programy Ochrony Zasobów Genetycznych Koni

Formularze, instrukcje i wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, który zajmuje się prowadzeniem Programów Ochrony Zasobów Genetycznych Koni – WEJDŹ TUTAJ.


UWAGA

Przy wypełnianiu formularza zgłoszenia konia do rejestru należy podać numer telefonu. Umożliwi to kontakt pracowników z hodowcą.

Od dnia 01 kwietnia 2013 r. zmiany właścicieli koni w paszportach mogą być dokonywane tylko w biurze LZHK, po dokładnym sprawdzeniu danych, zawartych w bazie koniowatych.

W przypadku zmiany właściciela koniowatego, zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z późn. zm. (Dz. U. z 2008 r. Nr 204 poz.1281 i z 2009 r. Nr 116 poz.976), nowy właściciel (kupujący) jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie podmiot prowadzący rejestr (LZHK) w terminie 7 dni od daty zakupu, a poprzedni właściciel (sprzedający) ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży.