Nagrody, opłaty

Opłaty obowiązujące w 2024 roku

* Na podstawie decyzji Prezydium PZHK powyższe kwoty dotyczą małych i średnich Przedsiębiorstw w przypadku usług wykonanych dla dużych Przedsiębiorstw opłata jest podwójna (nie dotyczy opłaty za identyfikację i rejestrację koniowatych).

Pobierz, powiększ, wydrukuj – WEJDŹ TUTAJ


Pozostałe opłaty, nieujęte w powyższym dokumencie:

sprawdzenia pochodzenia, jeżeli nie dołączono świadectwa – 300,00 zł

zidentyfikowanie konia rasy xx, oo, kłusak, kuce szetlandzkie – 23,70 zł

sprawdzenie tożsamości konia, którego paszport został wydany przez inny podmiot krajowy – 200,00 zł

wydanie tymczasowego dokumentu identyf. – 50 zł

dojazd w celu identyfikacji, która została niedokonana uchwała 34/2009 -27,00 zł

nieterminowe zdanie grzbietów św.pokryć – 50,00 zł

wpisowe od nowego punktu kopulacyjnego – 500,00 zł

opłata na rzecz PZHK – ocena ogiera pkz, arden polski, kn w celu wpisu do ksiąg stadnych, dla MŚP, wg Uchwały Nr 7/2019 – 30,00 zł

wydanie zaświadczenia – 40,00 zł

wycena konia – 50,00 zł

prowadzenie stada objętego programem zachowawczym – 50,00 zł

wstępna kwalifikacja do programu klaczy sok./sztum. – 20,00 zł

przegląd stada objętego programem zachowawczym – 50,00 zł

wpis do księgi/rejestru klaczy, której matka nie była wpisana do księgi w momencie jej opisu uch. PZHK 59/2022/1 – 400,00 zł

wpis do księgi/rejestru ogiera, którego matka nie była wpisana do księgi w momencie jej opisu uch. PZHK 59/2022/1 – 600,00 zł

zamieszczenie rodowodu w paszporcie konia, po ogierze niewpisanym do ksiąg w momencie krycia, a wpisanym do ksiąg po kryciu, po potwierdzeniu badaniu DNA uch.PZHK 59/2022/3.1 – 300,00 zł

wydanie nowego paszportu dla konia w przypadku wcześniejszego wydania paszportu bez pochodzenia lub zmiany rodowodu po ustaleniu pochodzenia na podstawie badań DNA uch.PZHK 59/2022/3.2 – 300,00 zł

uznanie konia jako hodowl. po rodzicach wpisanych do ksiąg na podstawie bad. DNA – bez świadectwa pokrycia 59/2022/2.3a – 500,00 zł

uznanie konia jako hodowl. po rodzicach wpisanych do ksiąg na podstawie bad. DNA – ze świadectwem pokrycia – po przekroczeniu terminu identyf. lub po opuszczeniu gospodarstwa bez matki 59/2022/2.3b – 300,00 zł

świadectwo zootechniczne – 50,00 zł

Opłaty pocztowe:

opłata pocztowa listem poleconym za potw.odbioru za 1-2 szt. paszportów – 10,80 zł

opłata pocztowa listem poleconym za potw.odbioru za 3-7 szt. paszportów – 11,30 zł

opłata pocztowa listem poleconym za potw.odbioru za 8-18 szt. paszportów -19,60 zł

opłata pocztowa listem poleconym (lic, prot.DNA) – 7,80 zł

opłata pocztowa listem priorytetowym poleconym za potw .odbioru za 1-2 szt. paszportów – 12,80 zł

opłata pocztowa listem priorytetowym poleconym za potw.odbioru za 3-7 szt. paszportów – 13,30 zł

opłata pocztowa listem priorytetowym poleconym za potw.odbioru za 8-18 szt. paszportów -22,30 zł

opłata pocztowa – listy pozagabarytowe – bez ceny

Skip to content