Opłaty

Opłaty obowiązujące od 2021 roku:

dokonanie zmian w rejestrze – 17,50 zł

paszport bez wydania – 121,00 zł

wydanie dokumentu identyfikacyjnego – 4,00 zł

wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego – 4,00 zł

wydanie zastępczego dokumentu identyfikacyjnego – 4,00 zł

sprawdzenie pochodzenia po opuszczeniu na stałe gospodarstwa – art.12 ust.1 rozp.2015/262 – 46,50 zł

sprawdzenia pochodzenia jeżeli nie dołączono świadectwa – 150,00 zł

elektroniczna identyfikacja (czip) – 71,20 zł

sprawdzenie tożsamości koniowatego – konia przywiez. z UE – 80,20 zł

sprawdzenie tożsamości koniowatego bez paszp. – konia przywiezionego z UE i z innych państw – 80,20 zł

zarejestrowanie koniowatego – 41,80 zł

duplikat paszportu – 150,00 zł

nadanie /zmian nazwy – 115,00 zł

zidentyfikowanie konia rasy xx, oo, kłusak, kuce szetlandzkie – 23,70 zł

opis słowny i graficzny oraz elektroniczna identyfikacja – 79,20 zł

opis słowny i graficzny – 53,50 zł

sprawdzenie tożsamości konia, którego paszport został wydany przez inny podmiot krajowy – 53,50 zł

wydanie tymczasowego dokumentu identyf. – 23,50 zł

dojazd w celu identyfikacji, która została niedokonana uchwała 34/2009 -27,00 zł

opłata pocztowa listem poleconym za potw.odbioru za 1-3 szt. paszportów – 8,50 zł

opłata pocztowa listem poleconym za potw.odbioru za 4-9 szt. paszportów – 8,90 zł

opłata pocztowa listem poleconym za potw.odbioru za 10-18 szt. paszportów -18,20 zł

opłata pocztowa listem poleconym (lic, prot.DNA) – 5,90 zł

opłata pocztowa listem poleconym za potw.odbioru za 1-3 szt. paszportów – 11,00 zł

opłata pocztowa listem poleconym za potw.odbioru za 4-9 szt. paszportów – 11,30 zł

opłata pocztowa listem poleconym za potw.odbioru za 10-18 szt. paszportów – 20,90 zł

opłata pocztowa – listy pozagabarytowe – bez ceny

ocena użytkowa źrebięcia przy matce – 5,00 zł

ocena użytkowa źrebięcia rocznego – 10,00 zł

ocena użytkowa źrebięcia dwuletniego – 10,00 zł

ocena wartości użytkowej hodowlanej klaczy starszej – 20,00 zł

weryfikacja wpisu klaczy do księgi/rejestru – 40,00 zł

ocena wartości użytkowej klaczy młodej – 40,00 zł

wpis klaczy do księgi hodowlanej/rejestru – 40,00 zł

wydanie zaświadczenia o wpisie do ksiegi/rejestru -5,00 zł

polowa wstępna próba dzielności klaczy – 40,00 zł

polowa zasadnicza próba dzielności klaczy – 40,00 zł

duplikat wpisu klaczy do księgi/rejestru – 100,00 zł

ocena wartości użytkowej ogiera starszego – 100,00 zł

weryfikacja wpisu ogiera do księgi/rejestru – 40,00 zł

ocena wartości użytkowej ogiera młodego – 100,00 zł

wpis ogiera do księgi hodowlanej/rejestru – 100,00 zł

wydanie zaświadczenia o wpisie do księgi/rejestru – 5,00 zł

polowa wstępna próba dzielności ogiera – 40,00 zł

polowa zasadnicza próba dzielności ogiera – 40,00 zł

duplikat wpisu ogiera do księgi/rejestru – 100,00 zł

świadectwo pokrycia/inseminacji klaczy – 1 szt 5,00 zł

nieterminowe zdanie grzbietów św.pokryć – 50,00 zł

duplikat świadectwa pokrycia/inseminacji klaczy – 1 szt 30,00 zł

wpisowe od nowego punktu kopulacyjnego – 500,00 zł

przegląd punktu kopulacyjnego – 10,00 zł

opłata na rzecz PZHK – ocena ogiera pkz, arden polski, kn w celu wpisu do ksiąg stadnych, dla MŚP, wg Uchwały Nr 7/2019 – 20,00 zł

składka członkowska – 50,00 zł

wpisowe nowego członka – 100,00 zł

zaległa opłata za skł. członk. – 50,00 zł

wyjazd na indywidualne zgłoszenie – 100,00 zł

wyjazd na indywidualne zgłoszenie – komisyjny wyjazd – 200,00 zł

wydanie zaświadczenia – 40,00 zł

wycena konia – 50,00 zł

prowadzenie stada objętego programem zachowawczym – 50,00 zł

wstępna kwalifikacja do programu klaczy sok./sztum. – 20,00 zł

przegląd stada objętego programem zachowawczym – 20,00 zł

towar (wykaz,katalog, HiJ) – bez ceny

wpis do księgi/rejestru klaczy, której matka nie była wpisana do księgi w momencie jej opisu uch. PZHK 4/2016/1a – 400,00 zł

wpis do księgi/rejestru ogiera, którego matka nie była wpisana do księgi w momencie jej opisu uch. PZHK 4/2016/1a – 600,00 zł

zamieszczenie rodowodu w paszporcie konia niehodowlanego (999) – po ogierze wpisanym do ksiąg -(ze świadectwem pokrycia) uch.PZHK 4/2016/2a – 200,00 zł

zamieszczenie rodowodu w paszporcie konia niehodowlanego (kod rasowy) – po ogierze nie wpisanym do ksiąg prowadzonych przez PZHK po bad.DNA uch.PZHK 4/2016/2b – 300,00 zł

zamieszczenie rodowodu w paszporcie konia, opis po terminie(ze świadectwem pokrycia), po potwierdzeniu bad. DNA uch.PZHK 4/2016/3a – 300,00 zł

zamieszczenie rodowodu w paszporcie konia, po ogierze niewpisanym do ksiąg w momencie krycia, a wpisanym do ksiąg po kryciu, po potwierdzeniu badaniu DNA uch.PZHK 4/2016/3b – 300,00 zł

wydanie dodatkowego dokumentu”świadectwa pochodzenia” do paszportu konia NN lub zmiany rodowodu na podstawie badań DNA uch.PZHK 4/2016/3c – 200,00 zł

uznanie konia jako hodowl. po rodzicach wpisanych do ksiąg na podstawie bad. DNA – bez świadectwa pokrycia – 500,00 zł

uznanie konia jako hodowl. po rodzicach wpisanych do ksiąg na podstawie bad. DNA – ze świadectwem pokrycia – po przekroczeniu terminu identyf. lub po opuszczeniu gospodarstwa bez matki – 300,00 zł

świadectwo zootechniczne – 50,00 zł