Świadectwa krycia klaczy za rok 2022

Informujemy właścicieli ogierów, prowadzących punkty kopulacyjne oraz dzierżawców, że nie ma możliwości pobrania świadectw na rok 2022. Jednocześnie przypominamy, że zwrot wszystkich pobranych świadectw na rok 2022 mija dnia 15.01.2023.

Uchwała Zarządu LZHK za nieterminowy zwrot „grzbietów” świadectw pokryć przewiduje dodatkową opłatę w wysokości 100zł. Prosimy Państwa o dotrzymanie tego terminu.


 
 
Skip to content