Otwarcie wystawy poświęconej prof.dr hab. Ewaldowi Sasimowskiemu

Zarząd Lubelskiego Związku Hodowców Koni miał honor być na otwarciu Wystawy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie poświęconej wybitnemu Zootechnikowi uznanemu autorytetowi w dziedzinie hodowli koni prof. dr hab. Ewaldowi Sasimowskiemu (1923-2012). Otwarcia wystawy dokonał JM Rektor UP w Lublinie, prof dr hab. Krzysztof Kowalczyk.


 
 
Skip to content