Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy 2024

W dniu 20 stycznia 2024 odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy LZHK. Został wybrany nowy skład Zarządu LZHK, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz Delegaci na Walny Zjazd PZHK.

Skład Zarządu Lubelskiego Związku Hodowców Koni:

Prezes – Henryk Sobiechowski
Wiceprezes – Gustaw Jędrejek
Skarbnik – Wojciech Kniaziuk
Sekretarz – Janusz Barszcz
Członek Zarządu – Stanisław Biskup
Członek Zarządu – Marian Grabczak
Członek Zarządu – Roman Miedziak
Z-ca członka Zarządu – Piotr Kozera
Z-ca członka Zarządu – Dariusz Ogórek

Komisja Rewizyjna LZHK:

Przewodnicząca – Beata Przykaza
Członek – Agnieszka Borysiuk
Członek – Marian Bielak
Z-ca Członka – Anna Hołownia

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Tomasz Kolibski
Członek – Robert Kaczmara
Członek – Mariusz Kijek
Z-ca Członka – Sławomir Kulik

Delegaci na Walny Zjazd PZHK:

  1. Henryk Sobiechowski
  2. Gustaw Jędrejek
  3. Wojciech Kniaziuk
  4. Jan Maciąg
  5. Wojciech Wuczko
    Z-ca Delegatów:
  6. Jarosław Jeleń
  7. Piotr Kozera

 
 
Skip to content