Wyrok Sądu Apelacyjnego

Lubelski Związek Hodowców Koni informuje,

że w dniu 20 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie

podtrzymał w mocy Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 3 sierpnia 2022 r. ,

na mocy którego powództwo Pana Zbigniewa Sokołowskiego

przeciwko Lubelskiemu Związkowi Hodowców Koni

zostało oddalone.

Oddalone powództwo, wniesione przez Pana Sokołowskiego w 2019 r. dotyczyło

stwierdzenia nieważności Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów

w dniu 01 grudnia 2018 r.

i ustalenie nieistnienia wszystkich podjętych na ww. Zjeździe uchwał.


 
 
Skip to content