Rozmowy w Ministerstwie dotyczące Księgi Kuców i Koni małych w dniu 19.04.2023

W dniu 19.04.2023 wspólnie z Panem Przewodniczącym Komisji Księgi Kuców i Koni Małych Prof. Ryszardem Kolstrungiem, Panią Grażyną Kujawską PZHK, a także z przedstawicielami Zarządu LZHK Panem Gustawem Jędrejkiem i Panem Wojciechem Kniaziukiem oraz Dyrektorem, przeprowadzone zostały rozmowy z Wiceministrem Lechem Kołakowskim w sprawie uznawania i wpisania kuców do Księgi Hodowlanej, uwzględniające nową Ustawę. Rozmowy przyniosły zadowalający efekt dla obu stron.


 
 
Skip to content