XXXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sitnie – relacja