Ogiery zgłoszone na wiosenną aukcję.

Poniżej prezentujemy ogiery zgłoszone na aukcję, która odbędzie się 2 marca 2022 r. w SK Białka k. Krasnegostawu: