Nowe rozporządzenie dotyczące wydawania świadectw pokrycia (z dn. 10.12.2021).

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania świadectw pokrycia, zaświadczeń o wykonaniu zabiegu sztucznego unasieniania lub zaświadczeń o przeniesieniu zarodków oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w tych dokumentach (Dz.U. Poz. 2361) z dnia 10 grudnia 2021 r.

POBIERZ I PRZECZYTAJ USTAWĘ TUTAJ.


 
 
Skip to content