Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów LZHK za lata 2019-2021.

Dnia 22 stycznia 2022 roku w sali konferencyjnej Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Lubelskiego Związku Hodowców Koni za lata 2019-2021 rok.

Obecnych było 43 delegatów (z 63). Przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W Zjeździe uczestniczył Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Władysław Brejta. W trakcie dyskusji została zgłoszona duża liczba wniosków do realizacji przez Zarząd LZHK i PZHK, którymi Władze zajmą się jeszcze w obecnej kadencji.


 
 
Skip to content