Wiceprezes Zarządu LZHK Gustaw Jędrejek odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”.

Od lewej: Gustaw Jędrejek – Wiceprezes Zarządu LZHK i Prezes LIR, Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Wiktor Szmulewicz – Prezes Zarządu KRIR

Podczas uroczystości 125-lecia Samorządu Rolniczego w Polsce, które odbyły się 10 września 2021 r. w Warszawie, Wiceprezes Zarządu Lubelskiego Związku Hodowców Koni Gustaw Jędrejek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”.

Na obchodach byli m.in: Barbara Fedyszak-Radziejowska – Doradca Prezydenta RP, Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Więcej informacji:
WEJDŹ TUTAJ
WEJDŹ TUTAJ

Dziękujemy Lubelskiej Izbie Rolniczej za użyczenie zdjęcia.


 
 
Skip to content