Oferta sprzedaży koni rasy małopolskiej, przetarg, SK Walewice 21.09.2017 r.

OFERTA ...>>> (KLIKNIJ)

Informujemy, że uległ zmianie termin polowej próby dzielności klaczy ras szlachetnych w Pszczelej Woli
– z 19 września 2017 – na wiosnę 2018

Organizatorzy Wystawy Koni w Bedlnie (24 września br.)
informują, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
impreza zostaje odwołana.

Informujemy, że kwalifikacja nowych klaczy do uczestnictwa w Programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy polski koń zimnokrwisty w typie sokólskim odbędzie się w dniu 26 października br.
w miejscowościach: Wisznice (pow. bialski) i SO Białka (pow. krasnostawski).

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie klaczy do biura LZHK do dnia 25 września br. w celu weryfikacji rodowodu.


OGIERY RAS ZIMNOKRWISTYCH NA JESIENNE AUKCJE

1.Ogiery ras: polski koń zimnokrwisty, pkz w typie sokólskim oraz pkz w typie sztumskim wstępnie zakwalifikowane na Aukcję ogierów zimnokrwistych, która odbędzie się w dn. 28 września br. w Stadzie Ogierów Białka (powiat krasnostawski).

2.Ogiery rasy arden polski wstępnie zakwalifikowane na jesienne Wystawy – sprzedaż ogierów ardeńskich, które odbędą się w dniach: 25 września br. w Kwidzynie (woj. pomorskie), 27 września br. w Józefinie (woj. mazowieckie)


ZDJĘCIA OGIERÓW ...>>> (KLIKNIJ)

Terminy Aukcji ogierów ras zimnokrwistych 2017

Terminarz ...>>> (KLIKNIJ)

Zasadnicza próba dzielności dla klaczy i ogierów rasy konik polski

Dnia 29 września b.r. na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego odbędzie się zasadnicza próba dzielności dla klaczy i ogierów rasy konik polski. Zgłoszenia prosimy kierować do Pana Jana Słomianego pod nr telefonu 602 406 953.


Lubelski Związek Hodowców Koni informuje, że dnia

10 października b.r. w Stadninie Koni Janów Podlaski odbędzie się kwalifikacja klaczy ras szlachetnych do stacjonarnego 60-dniowego treningu wierzchowego.

Końcowa próba dzielności planowana jest na 8 grudnia b.r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy i prosimy o pilne zgłoszenia klaczy do biura LZHK.Informujemy, że od 2017 roku wprowadzone zostały zmiany w programach hodowlanych,. Aktualne programy hodowlane można pobrać poniżej......
Zmiany w programach hodowlanych (Kliknij ...)

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujemy, że od 11 lutego 2017 r. będą mogły być nakładane kary za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem.Pełną treść komunikatu mogą Państwo przeczytać na stronie ministerstwa (kliknij ...)

W dniach 17-20 sierpnia 2017 roku w na Hipodromie w Morawie koło Strzegomia rozegrane zostaną
Mistrzostwa Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.

Więcej ...

Informujemy,

że wszystkie Zgłoszenia dotyczące identyfikacji koni w celu
wystawienia paszportu należy przesyłać do biura Związku listownie
(listem poleconym)
Formularz (kliknij by rozwinąć ...)


Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 r. sprzedający ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia, a kupujący nabycia konia – w ciągu 7 dni od dnia transakcji. Za niedopełnienie formalności grozi kara grzywny nałożona przez Państwowy Inspektorat Weterynarii.

NOWY DRUK Zmiany właściciela podpisuje zarówno sprzedający (poprzedni właściciel) jak i kupujący (nowy właściciel). Opłatę za przerejestrowanie koniowatego w paszporcie ponosi tylko nowy właściciel – od 02.06.2016 r. opłata wynosi 17,50 zł.

LZHK informuje, że Hodowcy, u których będą wykonywane czynności zootechniczne dla koni hodowlanych muszą podpisać ze Związkiem umowę.

Prosimy o o zapoznanie się z treścią poniższej Umowy i Oświadczenia. Na zebraniach w Terenowych Kołach Hodowców będziemy Państwa prosić o podpisanie poniższych dokumentów.
Umowa ... (Pobierz) Oświadczenie ... (Pobierz)


Zobacz starsze wątki . . .Lubelski Związek Hodowców Koni zrzesza hodowców i miłośników koni województwa lubelskiego

Od początku swojego istnienia, niezależnie od nazwy i formy organizacyjnej, koncentrował się nie tylko na pracy hodowlanej lecz również na fachowej pomocy udzielanej hodowcom, reprezentując także właścicieli koni wobec władz i instytucji odpowiedzialnych za sprawy hodowli

W hodowli koni oprócz trafnych założeń szczególnie potrzebna jest konsekwencja oraz wzajemna życzliwość i zaufanie, dlatego korzystamy również z wiedzy i doświadczenia długoletnich członków - naszych najlepszych hodowców

O wynikach wspólnej pracy świadczą liczne nagrody zdobywane
na ogólnopolskich wystawach, czempionatach, pokazach i aukcjach

Jako Lubelski Związek Hodowców Koni śmiało i bez obaw patrzymy
w przyszłość. Realizujemy nasz wspólny cel jakim jest podnoszenie poziomu hodowli koni. Cieszy nas przy tym pełna satysfakcja naszych hodowców
z uzyskanych efektów

Mamy nadzieję, że rzesza naszych członków i miłośników koni będzie coraz większa z pożytkiem dla całej hodowli koni w Polsce

Serdecznie zapraszamy do współpracy


Lubelski Związek
Hodowców
Koni

ul. Mełgiewska 7-9 bl.1
20-209 Lublin

tel/fax:81 746-20-94
e-mail: lzhk@tlen.pl

nr konta:
28-1240-2526-
1111-0010-0627-5683Zasady tworzenia
i wykorzystania puli premii hodowlanej w ramach funduszu PZHK w 2017 r.

WYKAZ OGIERÓW UZNANYCH 2017
Informujemy, że w siedzibie LZHK jest do nabycia książka
„Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”