Rywalizacja w zaprzęgach
Huta 07.07.2016


Foto-Relacja ...(Kliknij)

Polowa próba dzielności klaczy zimnokrwistych
Talczyn 08.06.2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

Przegląd hodowlany źrebiąt
rocznych i dwuletnich rasy polski koń zimnokrwisty,

Uhnin 18.05.2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

Przegląd hodowlany źrebiąt
rocznych i dwuletnich rasy polski koń zimnokrwisty,

Wolica 17.05.2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

Przegląd źrebiąt rocznych i dwuletnich ras szlachetnych

Czarna 11.05.2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

Przegląd hodowlany źrebiąt rocznych i dwuletnich rasy polski koń zimnokrwisty

Orchówek 10.05.2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

Ogiery, które uzyskały prawo wpisu do ksiąg koni rasy zimnokrwistej
og. FULL wł. Dariusz Ogórek

og. GALON wł. Mariusz Krzywiec

ZAKŁADY TRENINGOWE KLACZE 2016 ZAKŁADY TRENINGOWE OGIERY 2016AUKCJA “TERAZ POLSKIE KONIE” w 2015 r


Ogiery
ras szlachetnych, które uzyskały prawo wpisu do ksiąg:

ROLEX RK- - śl
ABSOLWENT RK – śl
Wyniki ... (kliknij ...) KURHAN m. – wł. Henryk Wójtowicz oraz innych ras szla­chet­nych po 60-dniowym Zakładzie Treningowym w Książu, która odbyła się w dniach 16-17 paź­dzier­nika 2015 MARCEPAN m - wł. Aleksander Łój
uzyskał licencję warunkowo na okres 2 lat, w tym czasie musi zakwalifikować się do MPMK

!! IDENTYFIKACJA KONI !!
BARDZO WAŻNE !

Dotycząca koni urodzonych do 30 czerwca 2015

Więcej informacji (kliknij)

ZGŁOSZENIE KONIA DO IDENTYFIKACJI

!!! WAŻNE !!!

(Więcej informacji ...)


Umowa
kupna-sprzedaży
uwzględniająca najnowsze zmiany
w przepisach

Z uwagi na informację jaką otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o zagrożeniu afrykańskim pomorem świń (ASK) zmuszeni jesteśmy odwołać przegląd źrebiąt rocznych i dwuletnich rasy huculskiej planowane w dniu 31 sierpnia w miejscowości Gęś.
O kolejnym terminie przeglądu powiadomimy Państwa niezwłocznie.


Z uwagi na informację jaką otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o zagrożeniu afrykańskim pomorem świń (ASK)
zmuszeni jesteśmy odwołać przegląd źrebiąt rocznych i dwuletnich ras szlachetnych planowane w dniu 24 sierpnia w miejscowości Główne.
O kolejnym terminie przeglądu powiadomimy Państwa niezwłocznie.


Informujemy iż został wyznaczony termin

Czempionatu Ogierów Ras Zimnokrwistych
na dzień 10 września 2016 r
(miejsce SO Kętrzyn).

Dotyczy to uznanych ogierów ras pkz, arden polski oraz importów.
Prosimy o przysyłanie zgłoszeń ogierów do Lubelskiego Związku Hodowców Koni w terminie do 19 sierpnia br. W zał. regulamin Czempionatu.

Pobierz regulamin ... (kliknij)XIX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich
pod honorowym patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela
Białka, 16-17.07.2016 r.
Artykuł na stronie Francuskiego Związku Angloarabskiego, Foto-Relacja ... (Kliknij) Wyniki ... (Kliknij) Artykuł na stronie Francuskiego Związku Angloarabskiego, ...(Kliknij)
Artykuł- Wersja Polska(Kliknij)
W związku z informacjami jakie docierają do środowiska hodowców koni rasy małopolskiej Dyrektor Lubelskiego Związku Jacek Kozik oświadcza, że żaden hodowca nie był obecny na kolacji z sędziami w dniu 15 lipca br w Hotelu Staromiejskim w Krasnymstawie.


XXX Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Sitno 2016


Informujemy,

że wszystkie Zgłoszenia dotyczące identyfikacji koni w celu
wystawienia paszportu należy przesyłać do biura Związku listownie
(listem poleconym)
Formularz (kliknij by rozwinąć ...)


Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 r. sprzedający ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia, a kupujący nabycia konia – w ciągu 7 dni od dnia transakcji. Za niedopełnienie formalności grozi kara grzywny nałożona przez Państwowy Inspektorat Weterynarii.

NOWY DRUK Zmiany właściciela podpisuje zarówno sprzedający (poprzedni właściciel) jak i kupujący (nowy właściciel). Opłatę za przerejestrowanie koniowatego w paszporcie ponosi tylko nowy właściciel – od 02.06.2016 r. opłata wynosi 17,50 zł.
III Czempionat Koni Ras Szlachetnych

Janów k.Chełma 21.05.2016
Foto-relacja ...(kliknij)III Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych
Marynin k. Radzynia Podlaskiego

Marynin 2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

Ścieżka Huculska
NAD LUTNIA

Zalutyń, 14.05.2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców oraz XI Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni.

BYCHAWA 2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

Informujemy, że protokół z

Walnego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego
Lubelskiego Związku Hodowców Koni


jest dostępny w biurze związku.

Uwaga! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.
Więcej informacji (Kliknij ...)

Właścicielom klaczy, którzy w tym roku rozpoczynają realizację
Programu ochrony zasobów genetycznych i którzy otrzymali już z Instytutu Zootechniki Wykaz klaczy zakwalifikowanych przypominamy o konieczności podpisania Umów dotyczących realizacji programu.

Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminu zgłoszenia się do biura Związku i podpisania niezbędnych dokumentów.

LZHK informuje, że Hodowcy, u których będą wykonywane czynności zootechniczne dla koni hodowlanych muszą podpisać ze Związkiem umowę.

Prosimy o o zapoznanie się z treścią poniższej Umowy i Oświadczenia. Na zebraniach w Terenowych Kołach Hodowców będziemy Państwa prosić o podpisanie poniższych dokumentów.
Umowa ... (Pobierz) Oświadczenie ... (Pobierz)


Zmiana właścicieli koni
Przypominamy, że zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 02 kwietnia
2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z póżn.zm.
(Dz. U. z 2008r Nr 204 poz.1281 i z 2009r. Nr 116 poz.976)
w przypadku zmiany właściciela koniowatego: nowy właściciel jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr Szczegółowe informacje (kliknij)

Zobacz starsze wątki . . .Lubelski Związek Hodowców Koni zrzesza hodowców i miłośników koni województwa lubelskiego

Od początku swojego istnienia, niezależnie od nazwy i formy organizacyjnej, koncentrował się nie tylko na pracy hodowlanej lecz również na fachowej pomocy udzielanej hodowcom, reprezentując także właścicieli koni wobec władz i instytucji odpowiedzialnych za sprawy hodowli

W hodowli koni oprócz trafnych założeń szczególnie potrzebna jest konsekwencja oraz wzajemna życzliwość i zaufanie, dlatego korzystamy również z wiedzy i doświadczenia długoletnich członków - naszych najlepszych hodowców

O wynikach wspólnej pracy świadczą liczne nagrody zdobywane
na ogólnopolskich wystawach, czempionatach, pokazach i aukcjach

Jako Lubelski Związek Hodowców Koni śmiało i bez obaw patrzymy
w przyszłość. Realizujemy nasz wspólny cel jakim jest podnoszenie poziomu hodowli koni. Cieszy nas przy tym pełna satysfakcja naszych hodowców
z uzyskanych efektów

Mamy nadzieję, że rzesza naszych członków i miłośników koni będzie coraz większa z pożytkiem dla całej hodowli koni w Polsce

Serdecznie zapraszamy do współpracy


Lubelski Związek
Hodowców
Koni

ul. Mełgiewska 7-9 bl.1
20-209 Lublin

tel/fax:81 746-20-94
e-mail: lzhk@tlen.pl

nr konta:
28-1240-2526-
1111-0010-0627-5683KALENDARZ IMPREZ 2016


Zasady tworzenia
i wykorzystania puli premii hodowlanej w ramach funduszu PZHK w 2016 r.

WYKAZ OGIERÓW UZNANYCH 2016