Wysokości nagród oraz składek w roku 2020 /w zł/

zgodnie z Uchwałą Nr 1/I/2020 z dnia 09.01.2020r. Zarządu Lubelskiego Związku Hodowców Koni

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2016 r (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2016r. poz.748) w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych: