Coroczne zebrania informacyjno-szkoleniowe w TKHK z powodu obostrzeń jesteśmy zmuszeni odwołać.

Na spotkaniu z Prezesami przekazaliśmy podstawowe informacje dotyczące aktualnego stanu hodowli i funkcjonowania Związku. Jeżeli sytuacja w kraju umożliwi przeprowadzenie zebrań to odbędą się one w terminie jesień/zima połączone z odprawą właścicieli ogierów.

Prosimy właścicieli o przygotowanie zaświadczeń z powiatowych Inspek. Wet. w celu pobrania świadectw pokryć klaczy na sezon 2021.
Prosimy o kontakt z inspektorem opiekującym się danym powiatem w celu ustalenia formy przekazania świadectw krycia klaczy.

Wysokość opłat w tym roku nie uległa zmianie (Aktualności/ opłaty 2021).