Kwalifikacja klaczy PKZ w typie sok. i sztum do Programu Ochrony Ras Zachowawczych

Przypominamy Hodowcom o zgłaszaniu do dnia 21.09.2020r. do biura LZHK klaczy pkz w typie sokólskim i sztumskim na przegląd kwalifikacyjny do programu ochrony zasobów genetycznych i obowiązkowej próby dzielności.

Przeglądy planowane są w terminach:
20 października 2020r - Wisznice godz. 10.00
21 października 2020r - SK Białka godz. 10.00

Przeglądom muszą być poddane klacze, które mają wejść do programu po raz pierwszy w 2021 roku.
Przypominamy o obowiązku szczepienia koni przeciwko grypie.