Kolejny sukces lubelskiego Hodowcy! Klacz Karaoke (od Trawiata po Kałkan) Vice Mistrz Polski w XXIII Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi hodowli i własności Pana Piotra Niedzielskiego.


1

2

3

4