Druki do pobrania

» Deklaracja członkowska deklaracja.pdf (143kb)
» Oświadczenie RODO RODO.doc
» Oświadczenie hodowcy doswiadczenie.doc (50kb)
» Wniosek o wpis konia do księgi wniosek o wpis.pdf (113kb)
» Wniosek o zaświadczenie do ARiMR Wniosek o zaświadczenie do ARiMR.pdf
» Wniosek o zmianę nazwy konia.pdf Wniosek o zmianę nazwy konia.pdf
» Wniosek o elektroniczną identyfikację koniowatego (wszczepienie transpondera - czipowanie) wniosek_czip.pdf (113kb)

» Protokół pobrania krwi lub włosia od konia protokol pobrania krwi.pdf (213kb)
» Instrukcja pobrania krwi lub włosia jak pobrac krew.pdf (164kb)
» Zlecenie badania zlecenie badania.pdf (232kb)
» Jak pobierać włosy Link ...
» Jak pobierać i przesyłać próby krwi od koni w celu badania DNA Link ...

» Umowa z hodowcą umowa_hodowca.doc (50kb)
» Zgłoszenie zmiany właściciela konia ZmianaWLK.pdf (580kb)
» Zgłoszenie padnięcia konia zgloszpad.pdf (79kb)
» Zgłoszenie uboju konia zgloszuboju.pdf (79kb)
» Wniosek o wydanie duplikatu paszportu wowdp.pdf (80kb)

» Umowa Kupna-Sprzedaży uwzględniająca najnowsze zmiany w przepisach umowa_ks.doc(145kb)

Programy Ochrony Zasobów Genetycznych Koni
Instytut Zootechniki - PIB


Strona Instytutu zootechniki - Druki

» Zgłoszenie konia do rejestru ZKDR (kon) 2016.pdf (89kb)
» Zgłoszenie osła do rejestru ZKDR (osiol) 2016.pdf (89kb)

Przy wypełnianiu druku zgłoszenia należy podać numer telefonu. Umożliwi to kontakt z hodowcą

Lubelski Związek Hodowców Koni informuje, że od dnia !! 01 kwietnia 2013 r. !!zmiana właścicieli koni w paszportach może być dokonana tylko w biurze, podokładnym sprawdzeniu danych zawartych w bazie danych koniowatych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z póżn.zm. (Dz. U. z 2008r Nr 204 poz.1281 i z 2009r. Nr 116 poz.976)w przypadku zmiany właściciela koniowatego: nowy właściciel jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr